okiem czasu

Piotr Nowak

Zostałem "komunistą"

Charłub i Mchy 2017

Charłub
Charłub
Charłub
Mchy
Mchy
Mchy
Mchy
Mchy

Klub Moment - Ślady

Ślady - Można by powiedzieć, że wszystko, co nas otacza zbudowane jest ze śladów. Od kształtu stopy odciśniętej w śniegu po zapach pozostawiony na pościeli. Ślad człowieka, jego obecność zaznaczana jest w niezliczonych formach widzialnych i niewidzialnych. Wiersz, muzyka, fotografia, film, sport, praca, szkoła, mieszkanie, czy rozmowa, myśl, miłość, lęk, radość, smutek, czas...

Dosłownie każde zdarzenie, każdy czyn jest śladem, opowieścią o nas.

Cały projekt wykonano kamerami otworkowymi własnej produkcji. Kadry naświetlona na błonach RTG 13x18 oraz 15x30. 

Klub Moment / fot. Daria Tyl

Ślady

Września, 2017/ Michalina / fot. Piotr Nowak

Za 14 dni wernisaż! Kolejny projekt fotograficzny noszący nazwę - "Ślady", to wynik trzy miesięcznej pracy klubu fotograficznego, który działa przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Autoportret pośmiertny

(s)pokój na trzecim przy ulicy Słowackiego. Września, 2016.

Ja tu sobie jestem