okiem czasu

Piotr Nowak

SNY - Apendyks

Odchodzi

Września, czerwiec 2020

"Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi" - K. Staszewski

Jestem człowiekiem, nie ideologią!

Poznań, czerwiec 2020

Weronika / Okiemczasu / Xpan